Fokus på FORM og kommunikation

Når virksomheden, organisationen og projektet har behov for design og kommunikation, hjælper jeg  

gerne med stærke og præcise løsninger. Selvstændigt eller i tæt samarbejde med kunden, efter ønske.

Det handler om at blive bemærket og ikke mindst, at blive forstået...

På dette site præsenterer jeg fortrinsvis design af logo og symbolgrafik

- min favoritdisciplin.

 

Jeg har adskillige års erfaring med stort set alle

former for grafiske løsninger - til print og skærm.

SPOTONHAVNSO-forside-LILLE.jpg

       "SIDESPRING": Magasinet Spot on Havnsø...

      blev et totalprojekt - omfattende samtlige

     processer fra opstart til udgivelse, bl.a.:

    Strategi/koncept, tekst, foto, design mv.

KLIK PÅ BILLEDET

 

L O G O - D E S I G N

Enhver virksomhed og organisation - stor eller lille - rummer en fortælling. Om værdier, grundlag, produkt/service, mennesker, ambitioner, strategi, udvikling osv.

 

Det siger sig selv, at en minimalistisk grafisk figur som et logo ikke kan redegøre for den fuldstændige fortælling. Men som udgangspunkt tilstræbes det, at indfange særlige kendetegn og skabe en figur (logo) eller navnetræk (logotype) med stor grad af genkendelighed. Det lyder ikke umiddelbart uoverskueligt. Genkendelighed og særlige kendetegn. Det er det heller ikke – for den trænede designer/grafiker. Der kræves dog lidt mere for at et logo lykkes - og fungerer hensigtsmæssigt, fx.:

x  Det nye logo bør ikke kunne forveksles med eksisterende logoer.

Med milioner af logoer world wide kræves en del research, for at drible uden om den forhindring.

x  Om et logo i stil må afvige for meget fra tidens trends, kan der være delte meninger om – jeg foretrækker personligt et moderne og enkelt udtryk. Er tidløst design det samme om 10-20 år med udviklingens accellererende fart?

x  Et logo skal ikke absolut kunne afkodes og forstås ved første øjekast. Aha-oplevelse kan forstærke genkendeligheden.

x  I vor globale tid bør der tages højde for, at udtryk og signaler skal kunne opfattes korrekt på den store scene.

x  Der må endvidere tages trivielle/praktiske (kaldet tekniske) hensyn i forhold til fx. digitalprint, offsettryk, skiltefolie, textiltryk, brodering, gravering og ikke mindst til anvendelse på skærm. Hensyn til farver og størrelser har ofte indflydelse på den endelige form, og der kan forekomme varianter af rentegninger, for at opnå samme udtryk på forskellige medier. Fungerer logoet i såvel farver som sort/hvid og i både positiv og negativ? Der er mange hensyn i udviklingsprocessen frem mod det rette logo.

 

x  Der kræves viden i forhold til de forskellige produktionsmetoder om farvespecifikationer i hhv. rgb og cmyk - og om de rette filtyper, som fx. jpg, gif og png kontra vektor - samt viden om krav til opløsning fra 72 til 300 dpi, eller højere.

 

Hvad er hensigten med et logo, og kan effekten måles?

I en etableringsfase kan et stærkt logo (samt en grafisk profil) signalere en professionel og seriøs holdning - og medvirke til at skabe positive forventninger i marked og omgivelser.

​For den etablerede virksomhed eller organisation kan der, i forhold til den interne udvikling og i forbindelse med ny ledelse, opstå behov for at markere et turning point. Det gamle logo rummer en bevaringsværdig historie, men trænger til en ansigtsløftning. Det samlede grafiske udtryk er på slingrekurs og trænger også til en opstrammer.

Eller totalfornyelse med et helt nyt logo står på ønskesedlen. Hensigten er, i de fleste tilfælde, at varsle nye tider, styrke profilen og at opnå fornyet opmærksomhed. For teamet har en fælles identitet, fx. udtrykt i logoet på en T-shirt betydning for samhørigheden.

På omsætningskurven kan udslag i en periode efter lanceringen af nyt logo gi’ en indikation. Og subjektiv response fra omverdenen kan også være en form for målestok. Men mavefornemmelsen er absolut vigtig, når vurdering af nyt logo kommer på dagsordenen.

 

P R I S - E K S E M P L E R

En énmandsvirksomhed, den lokale revisor, spørger om pris på logo. Først vil jeg vide lidt om forventninger, klientsegmentet og hvor han befinder sig mht. budget. Vi bliver enige om en pris under 10.000 kr. for logo uvalgt blandt 3 skitser, inklusiv rentegning, tilrettelægning af brevpapir, faktura, kuvert og visitkort.

En forening, drevet af frivillige, har brug for et logo til tryk på medlemmernes T-shirts, og hvad de ellers finder på fremover. De får to skitser at vælge imellem for 2.000 kr., og jeg får desuden en håndfuld T-shirts.

 

Et flyselskab skal bruge et jubilæumslogo. Godkendelsesprosessen trækker ud, og vi ender på 18.000 kr.                                                                                                                                                                  En gammel ven bliver sagt op og vil starte eget firma. I løbet af et par dage er hendes nye logo godkendt, og hun inviterer på gourmet-restaurant. O kr. Siden betaler hun almindelig timetakst for for min medvirken til implementering af logo i nødvendige forretningspapirer, samt diverse reklamearbejde

Et reklamebureau er tidsmæssigt på hælene. Et kampagnelogo til en kunde, skal præsenteres inden 24 timer. Min andel, når bureaurabatten fratrukkes, er 7.500 kr, og jeg ved ikke, hvad bureauet fakturerer videre.

I forbindelse med en fusion imellem to større transportvirksomheder er ønsket, at 2 logoer skal smeltes sammen til ét. Jeg fremstiller tre forslag. Desuden to andre forslag, som intet har med ønsket at gøre. Kunden valgte et af de to samt en mindre design-manual, og betalte 50.000 kr.

Et spansk galleri, som jeg besøger på en ferie, får redesignet sit gamle logo inden jeg rejser hjem for 500 Euro, og jeg får senere en udstilling.

En nydannet hjæpeorganisation får et logo for symbolske 2.500 kr.

En mellemvægter i byggebranchen skal i gang med en gennemgribende omstrukturering og modernisering. Arbejdet med logo + omfattende designmanual strækker sig over tre måneder, og koster 125.000 kr.

En ministeriel virksomhed, med konstante udgivelser af diverse tryksager, har i travlheden glemt den røde tråd, og behøver en grafisk profil inden genoptryk af et større antal publikationer. Logoet skal ikke ændres. Jeg designer en profil og fremstiller en manual. I en kaffepause får jeg en ide til reddesign af det gamle logo. En time senere er det skitseret, og jeg præsenterer to versioner af manualen. Kunden bli’r begejstret og vælger at skifte logo. Jeg ta’r kun betalt for udviklings-arbejdet med profilen og en manual. 38.000 kr.

Min datters skole havde et ”slidt” logo. Jeg foreslog at lave et nyt, og fik

6 flasker god vin. Det er 25-30 år siden.

Ovenstående NAVNE og LOGOER er fiktive, med afsæt i virkelige cases og tænkte eksempler. Logoerne er blevet til i lyntempo, og har ikke været udsat for en kundes kritiske blik.

 

FRA START TIL FÆRDIG

Briefing                      Idé + skitser              Præsentation             Korrigering                Godkendelse                              Grafisk profil / koncept

                                                                                                                                               Rentegning                                Design-manual   

                                   

DESIGN-PROCES I SIMPEL FORM:

PROCESSEN I DETALJER:

- Briefing ved et møde - eller via telefon/mail.

- Research og ideudvikling.

- Udarbejdning af skitser.

- Præsentation af flere skitseforslag.

- Én eller flere skitser korrigeres – og evt. nye fremstilles.

- Præsentation af skitser, version 2.

- Evt. nye korrektioner og præsentation af disse.

- Det endelige forslag udvælges.

- Afhængig af opgavens omfang og aftale, forfalder evt. et a conto beløb

  til betaling før videre bearbejdning.

- Det udvalgte forslag rentegnes/klargøres til brug, og nyt logo findes

  nu som original-fil.

- Logo udleveres som pdf-fil til kunden og kan anvendes af reklame-

  bureau, webbureau, trykkeri mv.

- Efter behov fremstilles logo også i andre filformater.

 

Et logo kan i princippet udvikles og rentegnes i løbet af en uge

- eller hurtigere. Afhængig af hvor mange bump, der er på vejen.

Grundidéen til et logo kan opstå i løbet af første briefing, men kan også kræve langt mere tid. Skitse- og korrektionsfasen, frem til aflevering kan variere i tid. Som regel betyder mange hensyn og flere beslutningstagere mere tid.

Ofte layouter jeg brevpapir, faktura o. lign. basistryksager, i forlængelse af opgaven med design af logo. Dette udgør et grundkoncept.

Eller jeg udarbejder et mere omfattende visuelt koncept, også kaldet grafisk profil samt beskrivelse af konceptet i en design-manual.

Manualen er et vigtigt værktøj i forhold til det vedtagne design (den dybe tallerken skal ikke opfindes igen og igen). Fremtidige beslutningspro-cesser forenkles, og den er desuden nødvendig for eksterne samarbejds-partneres mht. håndtering af logo og koncept. Manualen kan foreligge som digitalt dokument og/eller som løsblade i ringbind. Begge former kan løbende revideres og tilpasses udviklingen.

 

       Andre grafiske finurligheder fra min hånd                                                    

ART-DESIGN: "VISUAL WORDS"

Art-design er en hybrid imellem kunst og design. Serien "Visual Words" er fri for sædvanlige krav om merkantil funktion, et nonkommercielt designprojekt præsenteret på udstillinger rundt om i Danmark og Sverige.

Denne form for art-design kan, med ord og typografi som omdrejningspunkt, også benævnes som typografik - og er en direkte forlængelse af mit arbejde med logo-design og anden symbol-grafik.

ART-DESIGN: "I LOVE..."

Denne serie art-design startede som lidt kreativ gymnastik, men hurtigt myldrede idéerne frem, og de forskellige motiver fremstilles som art-prints til salg.

PICTOGRAMMER / VIGNETTER

 

KOMPETENCER / FUNDAMENT

Uddannet typograf (Nysted) + grafisk designer (København)

+ autodidakt billedkunstner.   

 

Jeg har arbejdet med info-grafik til TV Avisen i mere end 30 år – en direkte form for visuel kommunikation. Fra papskilte a la Jørgen Klevin til digital animation - en spændende og udviklende rejse.

Desuden har jeg som selvstændig løst adskillige grafiske opgaver af designmæssig og kommunikativ karater. Bl.a. logo og anden symbolgrafik, visuelle profiler (corporate identity), tryksager, annoncer, intranet- og internetløsninger. I en periode har jeg i konstellationen Reinhardt & Bach konceptudviklet magasiner samt lay-out af disse, bl.a.:

SKImagasinet, Sportsmagasinet og kundemagasiner for Coca-Cola, Fiat, Q8, HNG, Ældresagen oa.

Siden ungdommens spirende vår har jeg sideløbende arbejdet med billedkunst i forskellig form og udstillet blandt andet på gallerier, kunstmesser, kulturhuse, kunstforeninger og deltaget på flere censurede udstillinger - i Danmark, Sverige og Tyskland.

TJEK mReinhardt.com

Dette mix imellem design og kunst har medført en række art-designs (hybrid imellem kunst og design). Nogle med henblik på udstilling, og nogle sælges som signerede artprint.

K O N T A K T

mr@michaelreinhardt.dk

+45 60 19 50 32

Lyngvej 12 A

Havnsø

4591 Føllenslev

Copyright MICHAELREINHARDT. Kopiering af materiale fra dette site kun efter skriftlig aftale.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
Ängadahl Mentoring

LOGO