top of page

FRA START TIL FÆRDIG

Briefing                      Idé + skitser              Præsentation             Korrigering                Godkendelse                              Grafisk profil / koncept

                                                                                                                                               Rentegning                                Design-manual   

                                   

DESIGN-PROCES I SIMPEL FORM:

PROCESSEN I DETALJER:

- Briefing ved et møde - eller via telefon/mail.

- Research og ideudvikling.

- Udarbejdning af skitser.

- Præsentation af flere skitseforslag.

- Én eller flere skitser korrigeres – og evt. nye fremstilles.

- Præsentation af skitser, version 2.

- Evt. nye korrektioner og præsentation af disse.

- Det endelige forslag udvælges.

- Afhængig af opgavens omfang og aftale, forfalder evt. et a conto beløb

  til betaling før videre bearbejdning.

- Det udvalgte forslag rentegnes/klargøres til brug, og nyt logo findes

  nu som original-fil.

- Logo udleveres som pdf-fil til kunden og kan anvendes af reklame-

  bureau, webbureau, trykkeri mv.

- Efter behov fremstilles logo også i andre filformater.

 

Et logo kan i princippet udvikles og rentegnes i løbet af en uge

- eller hurtigere. Afhængig af hvor mange bump, der er på vejen.

Grundidéen til et logo kan opstå i løbet af første briefing, men kan også kræve langt mere tid. Skitse- og korrektionsfasen, frem til aflevering kan variere i tid. Som regel betyder mange hensyn og flere beslutningstagere mere tid.

Ofte layouter jeg brevpapir, faktura o. lign. basistryksager, i forlængelse af opgaven med design af logo. Dette udgør et grundkoncept.

Eller jeg udarbejder et mere omfattende visuelt koncept, også kaldet grafisk profil samt beskrivelse af konceptet i en design-manual.

Manualen er et vigtigt værktøj i forhold til det vedtagne design (den dybe tallerken skal ikke opfindes igen og igen). Fremtidige beslutningspro-cesser forenkles, og den er desuden nødvendig for eksterne samarbejds-partneres mht. håndtering af logo og koncept. Manualen kan foreligge som digitalt dokument og/eller som løsblade i ringbind. Begge former kan løbende revideres og tilpasses udviklingen.

bottom of page